Budownictwo ogólne

Ściany wielowarstwowe

Ściany wielowarstwowe stanowią podstawowy element konstrukcyjny i osłonowy. Stosowane we wszystkich rodzajach budownictwa. Termoizolację może stanowić styropian, wełna mineralna lub styrodur. Warstwy ścian zespalane są przy pomocy systemowych łączników ze stali nierdzewnej.

  • wbudowanie wszelkich akcesoriów montażowo-transportowych
  • jedna strona gładka od formy stalowej, druga zagładzana ręcznie
  • wszystkie krawędzie fazowane 1-1,5 cm
  • możliwość okucia krawędzi przy elementach wbudowywanych dla wejść lub bram wjazdowych

Wymiary i ciężar maksymalny prefabrykatu

  grubość – d1
24*
cm
  grubość – d2
10*
cm
  grubość – d3
10*
cm
  wysokość – h
do 430*
cm
  długość – L
do 1 000*
cm
  beton
od C 16/20 do C 45/55
  ciężar
do 32
tona
  * w przypadku szczególnych rozwiązań projektowych
możliwe są zmiany wymiarów prefabrykatów