Budownictwo ogólne

Prefabrykaty ścienne typu COMFORT

Prefabrykaty ścian zespolonych typu COMFORT przeznaczone są do wykonywania prefabrykowanych obiektów mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej, w których konieczne jest zapewnienie szczelności połączeń między prefabrykatami np. w zbiornikach lub w konstrukcjach typu “biała wanna” jak również przy wykonawstwie prefabrykowanych ścian oporowych przy gruncie nawodnionym.

Ponadto ściany zespolone typu COMFORT stosuje się w celu przyspieszenia robót np. w okresie zimowym lub zmniejszenia ciężaru montowanych prefabrykatów przy większych grubościach ścian.

DANE TECHNICZNE:

L
do 6000
mm
H
do 3000
mm
a
od 150 d0 400
mm
beton
C 20/25 do C 30/37

Budowa prefabrykatu


Ściana zespolona składa się z dwóch zbrojonych siatkami zgrzewanymi płyt betonowych grubości 5 cm, o dowolnej fakturze zewnętrznej rozsuniętych na grubość ściany i połączonych ze sobą systemem zbrojeń, zapewniających stabilność w czasie transportu, montażu i zalewania betonem na budowie. W zależności od potrzeb przestrzeń między płytami betonowymi można wypełniać betonami konstrukcyjnymi lub wodoszczelnymi.

Ściany typu COMFORT posiadają odporność ogniową i izolacyjność akustyczną jak tradycyjne, monolityczne ściany betonowe lub żelbetowe o tej samej grubości.