O Firmie

Certyfikat NORDCERT

Od dnia 01 stycznia 2009r. mamy prawo umieszczać oznakowanie CE ‚Communité Européen’ (Wspólnota Europejska) na naszych wyrobach. Symbol CE jest deklaracją, iż nasze wyroby odpowiadają istotnym europejskim wymaganiom dotyczącym zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i wynikającymi z niej przepisów posiadamy certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji systemu oceny zgodnosci dla niżej wymienionych norm:

EN 13224 – Prefabrykaty z betonu. Żebrowe elementy stropowe

EN 13225 – Prefabrykaty betonowe. Podłużne elementy konstrukcyjne

EN 13747 – Płyty stropowe do zespolonych systemów stropowych

EN 14843 – Prefabrykaty z betonu – Schody

EN 14844 – Prefabrykaty z betonu. Przepusty skrzynkowe

EN 14992 – Prefabrykaty z betonu. Elementy ścian

Certyfikat przyznało nam Szwedzkie Stowarzyszenie Systemu Certyfikacji NORDCERT.

znak CE

znak CE